WaveLink BROKERS

 

Försäkringar     Pension     Spara och placera

 

 

Klagomål

 

Om du inte är nöjd med en tjänst som Wavelink Brokers AB levererat måste du höra av dig så snart som möjligt.

Har du klagomål bör du först och främst vända dig till den medarbetare på Wavelink som du haft kontakt med angående det ärende som klagomålet gäller. Skulle du fortfarande vara missnöjd efter detta kan du gå vidare genom att skriftligen kontakta klagomålsansvarige på Wavelink.

När du framför klagomål skriftligen ska du bifoga kopior på relevanta handlingar. Det är bra om du anger vilken medarbetare på Wavelink du haft kontakt med i ärendet, samt när dessa kontakter skett.

Om klagomålet är att betrakta som ett enkelt fel eller ett missförstånd kommer detta att åtgärdas snarast möjligt. Kan vi inte besvara ditt ärende inom 14 dagar från det att vi tar emot klagomålet får du skriftlig information om detta samt information om den fortsatta handläggningstiden av ditt ärende.

Wavelinks ambition är att ett klagomål ska behandlas snabbt, effektivt och på ett omsorgsfullt sätt.

Adress till klagomålsansvarig:

Wavelink Brokers AB
Att: Klagomålsansvarig
Box 121 00, 102 23 STOCKHOLM

 

Om du inte är nöjd efter att ha klagat skriftligen och fått ditt ärende behandlat kan du vända dig till Allmänna Reklamationasnämnden (ARN).

Telefonnummer till ARN: 08-555 017 00
Webbplats: www.arn.se

 

 
Copyright © WaveLink BROKERS - 2021