WaveLink BROKERS

 

Försäkringar     Pension     Spara och placera Klagomål

VÅRA TJÄNSTER

 

Wavelink Brokers AB är ett helt fristående bolag utan ägarkopplingar från de stora försäkringsförmedlarna. Vi som ingår i bolaget har en gedigen bakgrund inom alla typer av försäkringsupplägg för sjönäringen. Under juli 2015 startade Wavelink Brokers AB sin verksamhet. Detta med tre eldsjälar som jobbar med sjönäringen. Vi anser att expertisen inte finns på marknaden i övrigt och valde då att ta detta steg. 
Vi kan alla delar inom sjö, och vi arbetar inte med andra kunder än rederier och sjömän. Både nationellt och internationellt. Detta menar vi ger oss en möjlighet att dels ge dig/er en unik och totalt anpassad service utan att riskera att denna service sätts åt sidan på grund av lösningar som för övrig marknad känns komplicerad och jobbig.
Vi har under många år tagit fram både stora som små lösningar som är totalt anpassade för sjönäringen.
 
Givetvis finns tillstånd enligt Finansinspektionen, både gällande bolaget och på oss som ger råd. Stipulerade ansvarsförsäkringar finns också.
 
Vi arbetar såhär:
 
Vi träffas eller går på telefon igenom det du behöver ha hjälp med. Vi hjälper dig genom att ställa frågor och ge råd om vad man bör tänka på. Vi utgår hela tiden från din situation i dag och i framtiden. 

Medan du jobbar och umgås med familj och vänner, kartlägger vi ditt nuvarande försäkringsskydd och säkerställer att dina försäkringar täcker alla relevanta områden. Och att du inte betalar onödigt mycket till försäkringsbolagen. Detta kräver en fullmakt från dig, inget annat.

Nu kan vi skräddarsy förslag som passar din situation. Vi ses eller hörs igen och presenterar de förbättringar vi som experter tagit fram för att passa din situation och dina önskemål. Det finns nästan alltid vinster att göra. Du förbinder dig inte till någonting och tar med dig förslagen hem för att fundera i lugn och ro. 

Du kan naturligtvis kontakta oss för att diskutera de olika förslagen eller dina nuvarande försäkringar. När du fattat beslut, hjälper vi dig med att teckna dina nya försäkringar. 

Vårt samarbete slutar inte här. Hoppas vi. Nu är vi du med varandra och vi känner väl till hur ditt försäkringsskydd ser ut. Vi ser det som början på en lång relation och håller koll på försäkringsnyheter som kan gagna dig. Vårt mål är att du ska ha bästa möjliga skydd till så låg kostnad som möjligt. Vid behov ses vi/hörs vi för att gå igenom dina försäkringar. På så sätt har du garanterat bästa skydd – hela tiden.

 

Läs även vår förköpsinformation och våra regler och riktlinjer:

 

Personuppgiftsklausul

 

Information om hållbara investeringar

 

Förköpsinformation

 

Information om förmedlare

 

Information om fullmakter

 
Copyright © WaveLink BROKERS - 2022